Germania

Recomandări privind călătoriile

Nu există restricţii de călătorie.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Federală Germania.

Intrarea în Republica Federală Germania este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile germane:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Germania?

1.     Accesul pe piaţa muncii:

Începând cu data de 01.01.2014 nu mai există nicio restricție pentru accesul pe piața muncii germane. Aceasta înseamnă că nu mai este nevoie de permis de muncă UE sau autorizație de muncă UE pentru a lucra în Germania. De asemenea din data de 01.01.2014 este posibilă și detașarea în Germania fără restricţii pentru activități în toate sectoarele.

Lucrătorilor români din Germania trebuie să li se asigure aceleaşi condiţii de muncă ca şi lucrătorilor germani care desfăşoară activităţi similare.

2.     Recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale:

Se recomandă persoanelor care au pregătire profesională cu o durată de peste 2 ani sau alte calificări să verifice dacă acestea pot fi recunoscute în Germania la instituția care are competența recunoașterii diplomelor. În cazul în care pregătirea profesională sau calificarea vor fi recunoscute în Germania, există oportunităţi mai mari de angajare.

La nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o mai bună transparenţă în procesul de recunoaştere a diplomelor şi calificărilor:

 •          Cadrul European al Calificărilor - obiectivul său este de a crea legături între diferitele sisteme naţionale de calificare şi să asigure un transfer omogen şi o recunoaştere a diplomelor;
 •          Centrele de informare cu privire la recunoaşterea academică naţională (The National Academic Recognition Information Centres - NARICs) – furnizează sprijin în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi a calificărilor;
 •          Sistemul European de Transfer al Creditelor (The European Credit Transfer System - ECTS) – facilitează recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi vine în completarea programului de mobilitate pentru studenţi Erasmus;
 •          Europass – este un instrument prin care se asigură transparenţa aptitudinilor profesionale. Prin acest sistem aptitudinile şi calificările sunt mai uşor de înţeles şi recunoscut în diferite părţi ale Europei.

3.     Soluţionarea litigiilor de muncă:

Relaţiile de muncă încetează la iniţiativa uneia dintre cele două părţi, dar nu mai târziu de atingerea vârstei de pensionare. În mod normal, un raport de muncă începe cu o perioadă de probă de şase luni.

În timpul perioadei de probă se aplică o perioadă redusă de preaviz de 14 zile. Încetarea raporturilor de muncă trebuie să fie efectuată în scris. Perioadele legale de preaviz sunt stabilite în Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)- Codul Civil. Angajaţii trebuie să dea angajatorului un preaviz de patru săptămâni, pe cincisprezece ale lunii sau ultima zi a lunii. Durata perioadei de preaviz pe care trebuie să o dea angajatorul depinde de durata angajării lucrătorului în respectiva întreprindere. Relaţiile de muncă cu un contract de muncă pe termen fix încetează automat atunci când expiră perioada convenită. La încetarea relaţiilor de muncă angajatul are dreptul să primească o referinţă din partea angajatorului.

Dacă sunteți concediat și nu sunteți de acord cu aceasta, puteți să formulați contestație împotriva deciziei de concediere, cerând să se stabilească pe cale judecătorească dacă decizia de concediere își poate produce efectele sau nu. Din momentul primirii deciziei de concediere aveți la dispoziţie 3 săptămâni pentru a formula contestație împotriva acesteia la Arbeitsgericht (Tribunalul pentru Litigii de Muncă). Dacă acest termen se prescrie, concedierea își va produce efectele indiferent dacă conținutul este corect sau nu. În cazul în care ați primit o decizie de concediere de la angajatorul dumneavoastră, consultați cât se poate de repede un centru de consiliere sau sindicatul dumneavoastră. Fiecare Tribunal pentru Litigii de Muncă are o registratură unde puteți intenta acțiune gratuit. Dacă nu stăpâniți îndeajuns limba germană ar trebui să mergeți însoțit de o persoană care să vă traducă. Puteți consulta și un avocat sau o avocată. Dacă nu dispuneți de mijloace materiale suficiente, puteți beneficia de asistență judiciară. Aceasta înseamnă că instanța preia costurile avocatului / avocatei.

4.     Sistemul Naţional de Sănătate:

Angajatorul vă înregistrează la o Casă de Asigurări de Sănătate și primiți prin poștă numărul dumneavoastră de asigurat. Cu acest număr puteți merge imediat la medic. După aproximativ 4 săptămâni primiți cardul de asigurări de sănătate care trebuie prezentat la fiecare vizită la medic.

Vizitatorii şi solicitanţii de locuri de muncă sunt de obicei trataţi gratuit în caz de urgenţe medicale, dar trebuie să aibă cardul european de sănătate asupra lor.

Serviciul medical de urgenţă este disponibil 24 de ore, iar serviciul de ambulanţă se apelează la numărul de telefon 112.

5.     Alte informaţii utile:

a.     Autorităţi locale cu competenţe în domeniul muncii şi protecţiei sociale:

 • Agenţia Federală a Muncii: Adresă: Regensburgerstr.104, 90478 Nurnberg, telefon: +49-0911.179.0, fax: +49-0911.179.21.23, E-mail: zentrale@arbeitsagentur.de 
 • DGB (Deutscher Gewerkschafts Bund) Berlin-Brandenburg, Keithstr. 1-3 10787 Berlin Tel.: +49 (30) 212.40.214.

b.     Alte link-uri utile:

În vederea obţinerii unor informaţii suplimentare privind condiţiile de muncă din această ţară, vă recomandăm să  accesaţi:

 • Ghidul lucrătorului român în Republica Federală Germania, disponibil pe website-ul Ambasadei României  la Berlin, la http://berlin.mae.ro
 • Broșura „Ce trebuie să știu pentru a lucra în siguranță în Germania?” - proiectul „O persoană informată este una protejată“, material disponibil la http://berlin.mae.ro, precum şi alte informaţii utile, disponibile la http://berlin.mae.ro.

 


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Federală Germania nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Republica Federală Germania nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile germane şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Republica Federală Germania este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore, de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român:

 • Secţia Consulară a Ambasadei României din Berlin
 • Consulatul General al României din München
 • Consulatul General al României din Bonn

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor germane, trebuie apelat numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Germania.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală. În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Republica Federală Germania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
 

 • Zonele de protecţie de mediu în Germania

În scopul reducerii poluării aerului cu particule fine şi bioxid de azot, în numeroase oraşe din Germania au fost delimitate zone de protecţie de mediu sau zone ecologice, unde pot circula numai autovehiculele cu plachetă (“Feinstaubplakette”) corespunzătoare grupei de substanţe poluante căreia îi aparţine autovehiculul sau care au aprobare specială.

Nerespectarea acestei reglementări atrage după sine pedeapsa cu amendă în valoare de 40.-Є.

Centrele de eliberare a plachetelor sunt oficiile de înmatriculare a autovehiculelor sau alte instituţii autorizate să acorde plachetele precum şi instituţiile autorizate să facă analiza gazelor de eşapament.

Oraşele în care au fost delimitate zone ecologice sunt: Augsburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Bremen, Castrop-Rauxel, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt/Main, Freiberg am Neckar, Freiburg (Breisgau), Gelsenkirchen, Halle/Saale, Gladbeck, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Herten, Ilsfeld, Ingersheim, Karlsruhe, Köln, Krefeld, Langenfeld, Leipzig, Leonberg/ Hemmingen, Ludwigsburg, Ludwigsburg Landkreis, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Markgrönningen, Mönchengladbach, Mühlacker, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neuss, Neu-Ulm, Oberhausen, Offenbach, Osnabrück, Pfinztal, Pforzheim, Pleidelsheim, Recklinghausen, Remscheid, Reutlingen, Schramberg, Schwäbisch-Gmünd,Siegen, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Urbach, Wendlingen, Wiesbaden si Wuppertal.
 

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.
 

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar constituie contravenţie. Organele de poliţie au dreptul de a confisca aceste dispozitive.
 

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.
 

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei).
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Federală Germania.
 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări,privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigarete: 800 bucăţi, ţigări: 400 bucăţi, ţigări de foi: 200 bucăţi, 1 kg tutun de fumat, 10 l bauturi spirtoase, 10 l bauturi alcoolice dulci, 20 l lichior, vermut, 90 l vin (din care maxim 60 l băuturi fermentate), 110 l bere, 10 kg cafea.

Detalii suplimentare privind regimul vamal aplicat de autorităţile germane pot fi obţinute prin intermediul paginii web a Administraţiei Federale a Vămilor (www.zoll.de).


Regimul medicamentelor

Sunt excluse, atât la intrare cât şi la ieşire, drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

În prim plan

Participarea prim-ministrului Ludovic Orban la Conferința de Securitate de la München, 13-16 februarie 2020

19.02.2020

În perioada 13-16 februarie a.c., premierul român, domnul Ludovic Orban, a condus delegația oficială a României la cea de-a…

Vizita consulului general la Muzeul Hermann Oberth din Bavaria

03.02.2020

La 2 februarie a.c. a avut loc inaugurarea unei expoziții dedicate misiunii Apollo 13, la sediul Muzeului Hermann Oberth din…

Întâlnirea corpului consular din Bavaria cu Șeful Cancelariei de Stat și ministru al afacerilor europene și federale

28.01.2020

La 20 ianuarie a.c. a avut loc întâlnirea anuală a membrilor corpului consular acreditat în Landul Bavaria cu reprezentanții …